Ирационални убеждения

Албърт Елис и рационално емотивната поведенческа терапия

Основни принципи в рационално емотивната поведенческа терапия на Албърт Елис

Албърт Елис е едно от големите имена в американската психология. След кратка практика като психоаналитик той създава своя собствена терапевтична школа. Това е рационално емотивната поведенческа терапия. В същността си тя е вид когнитивна терапия, тъй като приема разбирането, че интерпретацията на събитията е това, което предизвиква негативните емоции и дисфункционалното поведение.

Основните принципи в създадената от Албърт Елис рационално емотивна поведенческа терапия са:

* Човек е отговорен за своите емоции и поведение.
* Вредните емоции и дисфункционалното поведение са продукт на ирационалното мислене.
* По-реалистичното разбиране може да бъде научено и с достатъчно практика може да се превърне в естествена част от мисленето.
* Развитието на по-реалистично разбиране за събитията предизвиква по-дълбоко себеприемане и по-голямо задоволство от случващото се в живота.

Според Албърт Елис, основният проблем на голяма част от пациентите се състои в това, че вярват в идеи, които не отговарят на истината и в същото време имат прекалено високо мнение за себе си. Комбинацията от тези две характерни особености, които се поддържат една друга, води до вкопчването в собствените представи и въобразени убеждения и стремежът на всяка цена да се поддържа един изкуствен имидж пред света и пред себе си. При това положение, в момент, в който действителността се размине с техните нереални идеи и представи, те се чувстват дълбоко и трайно неудовлетворени.

Ирационални убеждения, генериращи и поддържащи невротични разстройства (неврози)

Албърт Елис изтъква 12 ирационални убеждения, които, според него, причиняват и поддържат наличието на неврози и неудовлетвореност (клинично доказано е, че тези убеждения са наистина в основата на повечето невротични разстройства):

1. Крайно необходимо е да бъда обичан от значимите за мен хора за почти всичко, което правя.
2. Определени действия са отвратителни и порочни и всеки, който ги извършва, трябва да бъде жестоко наказан.
3. Когато нещата не стават така, както ми се иска, смятам, че те са ужасни.
4. Нещастието винаги идва отвън и се предизвиква от хората и събитията.
5. Ако нещо е или може да бъде опасно или застрашаващо, трябва да съм потиснат и безкрайно обзет от него.
6. По-лесно е да избегна, отколкото да посрещна трудностите в живота и да поема своята отговорност.
7. Абсолютно задължително имам нужда от някого или нещо друго, което е по-силно или по-велико от мен и на което да разчитам.
8. Трябва да бъда максимално компетентен, интелигентен и да успявам във всичко.
9. Щом нещо веднъж е повлияло на живота ми, то следва това нещо да ми влияе винаги.
10. Трябва да имам гарантиран и пълен контрол върху нещата от живота.
11. Щастието е възможно да се постигне по инерция и чрез бездействие.
12. Аз нямам никакъв контрол върху емоциите си и не мога да направя нищо, когато се почувствам разстроен от нещо.

Като контрапункт на тези ирационални идеи, Албърт Елис предлага рационално емотивната поведенческа терапия, чрез която се цели когнитивна и поведенческа промяна. Тя е съзвучна с разбирането в когнитивната парадигма, че събитията сами по себе си не са проблемни или застрашаващи. Това става само тогава, когато дадено събитие се оцени като опасно или стресиращо, което провокира вредните емоции и дисфункционалното поведение.

Въз основа на това разбиране при рационално емотивната поведенческа терапия се усвояват знания, техники и умения за коригиране на ирационалните мисловни модели и неефективното поведение. По този начин се помага на пациентите да престанат да вярват в митовете за себе си и за действителността и да се опитат да ги заменят с по-добро приемане на реалността.

Допълнителни материали:

Емоционална интелигентност и когнитивна терапия
Видове автоматични мисли
FB
skype, скайп